วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

จงอยู่บนโลกนี้เสมือนคนเเปลกหน้า

 ความว่า :  จากท่านอิบนุ อุมัร เราะดิฏิยัลลอฮอันฮุมา  เล่าว่า  :  ท่านรอสูลุลลอฮ   ได้จับไหล่ฉันเเล้ว

กล่าวว่า : " ท่านอยู่บนโลกนี้เสมือนกับว่าท่านเป็นคนเเปลกหน้าหรือคนเดินทาง " เเละ ท่านอิบนุอุมัร

เราะฏิยัลลอฮอันฮุมา ได้กล่าวไว้ว่า : " เมื่อท่านอยู่ในเวลาเย็น ก็จงอย่ารีรอจนถึงเวลาเช้า เเละเมื่อ

ท่านอยู่ในเวลาเช้า ก็จงอย่ารีรอจนถึงเวลาเย็น  เเละจงใช้เวลา ( ประกอบกิจการงานที่ดี ) ในขณะที่ท่าน

มีสุขภาพดี เพื่อยามเจ็บป่วยของท่าน เเละจงใช้เวลา ( ประกอบกิจการงานที่ดี ) ในขณะที่ท่านยังมีชีวิต

อยู่เพื่อความตายของท่าน "
 
                                                          หะดิษบันทึกโดย  อัล-บุคอรีย์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น