วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์

ความว่า :  จากท่านอบู อูร็อยเราะฮ  เราะฏิยัลลอฮอันฮู  เล่าว่า : ท่านเราะสูลุลลอฮ  กล่าวว่า : " ส่วนหนึ่ง

จากความดีงามสำหรับอิสลามของคนๆ หนึ่ง คือ การที่เขาละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นสาระเกี่ยวข้องกับตัวเขา "  

หะดิษอยู่ในระดับหะสัน
                        
                                                           บันทึกดดยอัต-ตริมิซี  เเละท่านอื่นๆ                 
                             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น