วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ทำทานให้ทุกๆ ข้อต่อของกระดูก

   ท่านอบูซัร รอดียันลอฮูอัลฮู  เล่าว่าท่านรอซู้ล  ซ.ล  กล่าวว่า ซอดาเกาะ  ( การทำทาน ) เป็นสิ่งจำเป็นในทุกๆเช้า  สำหรับทุกๆข้อกระดูกในร่างกายของเจ้า อย่างไรก็ตาม ทุกๆตัสบีฮเป็นซอดะเกาะ ทุดๆ ตะมี้ด คือการให้ทาน ทุกๆตะลีลคือการให้ทาน ทุกๆ ตักบีรคือการให้ทาน อัมร บินมะรูฟคือการให้ทาน นะฮี อะนิลมุงกัร คือการให้ทาน และสองรอกาอัต ที่เจ้าละหมาดก่อนเวลาเที่ยงนั้น เพียงพอแล้วสำหรับทั้งหมดนั้น  (รายงานโดย มุสลิม)


วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แนะนำตัวผู้เขียน

ดิฉัน ชื่อ นางสาว ซัลมา เบ็ญหมาด
ที่อยู่ 27 หมู่2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110